Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

EKG Serca: Badanie serca w świetle Słowa Bożego

„Serce jest nie tylko siedliskiem uczuć. Zawiera również wspomnienia, myśli, zamiary, decyzje. W sercu człowiek dialoguje z samym sobą. W sercu również otwiera się lub zamyka na Boga. W sercu spotkanie człowieka z Bogiem staje się najbardziej skuteczne, ponieważ w każdym z nas bije serce, które tęskni za Ojcem.” /ze wstępu/

EKG Serca: Ewangelia – Kościół – Głoszenie jest swoistym przewodnikiem, który pozwala powoli, krok po kroku, zbadać swoje serce. Nie zawiera on drobiazgowych medycznych instrukcji, ale prowadząc przez kolejne spotkania z bohaterami Nowego Testamentu: Szawłem, Piotrem, Samarytanką oraz Kobietą cierpiącą na krwotok – pozwala przyjrzeć się swojemu sercu w świetle Słowa Bożego.

Każde z tych spotkań ma swój rytm: począwszy od modlitwy do Ducha Świętego, przez Słowo Boże i przybliżenie kontekstu biblijnego, następnie rozważanie i odpowiedź, kończy się konkretnym zadaniem do wykonania oraz modlitwą. To pozwala na wejście w głąb swego serca i wyczucia w nim rytmu serca Boga.

Choć EKG powstawało z myślą o tym, by usiąść z nim sam na sam – Ty i Bóg – może także służyć pomocą w prowadzeniu grup apostolskich, spotkań Liturgicznej Służby Ołtarza, czy przygotowania do sakramentu bierzmowania. Przewodnik uczy osobistego kontaktu ze Słowem Bożym „krok po kroku” - ale nie daje gotowych odpowiedzi, jest natomiast formą towarzyszenia w drodze rozeznania.
Jest on owocem rozeznawania samym w sobie - powstał przy współpracy grupy SEMERON z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz animatorów programu "Młodzi na Progu" diecezji tarnowskiej.

EKG Serca nie jest zwykłą książką do „przeczytania”, ale narzędziem w drodze do odkrywania ciągle na nowo relacji z Bogiem, który jest obecny w historii naszego życia.

Autorzy
Ks. Tomasz Rąpała
Dk. Dawid Madej
Aleksandra Małochleb
Katarzyna Blicharz

Konsultacja
Ks. dr Krzysztof Wons SDS

Projekt graficzny i skład:
Ola i Miłosz Wszołek, Bless Code

Zdjęcia promocyjne:
Karolina Kuczera

Więcej informacji oraz kontakt w sprawie nabycia:
Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Tarnowskiej,
tel. 14 63 17 390
e-mail:
mlodziez.diecezja.tarnow.pl

EKG1