Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Pełne zanurzenie - Vademecum animatora

Pod czujnym okiem zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Artura Mularza, ze wsparciem duchowo-logistycznym ze strony dyrektora, ks. Marcina Barana, a także przy tytanicznej pracy wykonanej ze strony młodych animatorów naszej diecezji, powstało takie oto Vademecum!

Pełne zanurzenie – to narzędzie dla każdego lidera wspólnoty. Składa się z 3 części: animatorskiego elementarza, zabaw i animacji oraz serii 23 konspektów formacyjnych z aneksami.

Mapą Vademecum jest schemat prowadzenia małej grupy: zawiązanie wspólnoty, uwielbienie, nauczanie, dzielenie, ewangelizacja. Ma on źródło w 5 celach biblijnych: braterstwie, uwielbieniu, uczniostwie, służbie i ewangelizacji. Schemat ten stanowi jednocześnie klucz do czytania Pełnego zanurzenia.

Pierwsza część zawiera podstawowe biblijne wzorce tożsamości animatora i małej grupy oraz schemat spotkania. Posiada ona również szereg zasad, wskazówek i uwag, które stanowią nieocenioną pomoc w tym, jak być animatorem.   

Druga część to przydatne wskazówki oraz opisy trzech rodzajów aktywności, których celem jest poznanie, zintegrowanie i pobudzenie grupy. Niektóre zabawy opisane w tej części opatrzone są dodatkowo kodem QR, który po zeskanowaniu odsyła do filmu instruktażowego na YouTube, w którym grupa młodych ludzi w szybki, jasny i atrakcyjny sposób tłumaczy jak przeprowadzić daną zabawę.

Trzecia część to seria 23 konspektów spotkań, które mają na celu zaangażowanie każdego z członków wspólnoty poprzez odkrycie poczucia własnej tożsamości i wartości, jaką niesie wspólnota. Część trzecia to również rozbudzenie ducha służby i ewangelizacji, czyli dzielenia się tym, kim jestem. Niektóre konspekty zawierają aneksy (czasem w formie materiałów pomocniczych dla prowadzącego, czasem w formie rozszerzenia tematu dla uczestników), które można pobrać skanując kod QR umożliwiający pobranie pliku z potrzebnymi treściami.

Wartością dodaną tego Vademecum jest aplikacja na telefony komórkowe (na razie tylko z systemem Android), zawierająca dostęp do filmików na YouTube oraz aneksów.

Zespół redakcyjny składał się z ks. Artura Sepioło, ks. Artura Mularza, ks. Artura Ważnego, Gabrieli Lazarowicz, Mateusza Piwowarczyka oraz Jakuba Pisarskiego. Nad Vademecum pracowali również: Marta Wideł, Magdalena Cerazy, Paweł Ryndak, Jakub Gabik, Krzysztof Podsiadło, Magdalena Kozioł, Paweł Jeleń, Sebastian Mularz, Jakub Bernal, Justyna Stec, Julia Bień, Bartłomiej Jasiak, Marta Bąk, Michał Radecki, Jan Szepielak, Maria Adamczyk, Anna Płachta, Karolina Kuczera, Joanna Kielian, Gabriela Kędzior, Aleksandra Małochleb oraz dk. Dawid Madej.

Oprawa graficzna: Bless Code.
Zdjęcia promocyjne: Karolina Kuczera.
Podziękowania dla Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" za udostępnienie sali do nakręcenia filmików.


Więcej informacji oraz kontakt w sprawie nabycia:

Wydział Duszpasterstwa Młodzieży

tel. 14 63 17 390, e-mail:

V1