Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

O nas

Z hojnością właściwą młodości i bez zastrzeżeń oddajcie w służbie Kościołowi wasze młode talenty. Kościół należy do was, więcej - wy jesteście Kościołem! (Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji V Światowego Dnia Młodzieży, 1989)

SKĄD SIĘ WZIĘŁO MSA?

Młodzieżowa Szkoła Animatora to jedna z inicjatyw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, w 2019 roku obchodzi już swoje dziesięciolecie. Główną ideą całego szkolenia jest to, by każdy Absolwent MSA kończy szkolenie wiedząc, jak formować siebie oraz otrzymują wiedzę i narzędzia, aby formować innych. Sztab MSA dysponuje bazą animatorów, są to także absolwenci Szkoły, którzy są gotowi do służenia swoim doświadczeniem w parafiach, gdzie potrzebne jest stworzenie lub ożywienie wspólnoty młodzieżowej.

DLA KOGO? 
MSA adresowane jest do młodych mających ukończony 16. rok życia, należących do różnego typu parafialnych wspólnot młodzieżowych lub noszących się z zamiarem powołania takiej wspólnoty. Zapraszamy młodych, którzy nie boją się wyzwań, chcą odkryć w sobie potencjał i pokłady kreatywności do służby, jaką jest posługa animatora w parafii.

KIEDY i GDZIE? 
Edycja Młodzieżowej Szkoły Animatora odbywa się raz w roku i od jubileuszowej edycji liczba miejsc została rozszerzona do stu uczestników. Weekendowe szkolenia odbywają się w jednym z ośrodków formacyjnych w naszej diecezji.

JAK TO WYGLĄDA? 
Cykl szkoleniowy składa się z pięciu wyjazdów weekendowych:

 •             I PANEL: REKOLEKCYJNY
  Na a samym początku naszego szkolenia zatrzymamy się i skupimy naszą uwagę na osobistym doświadczeniu Chrystusa, by jasne było, na jakim fundamencie chcemy to wszystko zbudować.
 •             II PANEL: PSYCHOLOGICZNO-MOTYWACYJNY
  Na drugim zjeździe, którego patronem jest św. Paweł, motywem przewodnim będzie dla nas, budowanie własnego poczucia wartości na fundamencie relacji z Najlepszym Liderem i odszukanie w sobie cech animatora.
 •             III PANEL: SPOŁECZNO-MEDIALNY.
  Zdobędziemy cenne doświadczenie z dziedziny sztuki autoprezentacji i komunikacji, a przyglądając się bł. Karolinie, odpowiemy sobie na pytanie jakie miejsce zajmuje lider w Kościele i w społeczeństwie i jakie zadania ma w związku z tym do wykonania.
 •             IV PANEL: STRATEGICZNO-KOMUNIKACYJNY.
  W trakcie tego weekendu podejmiemy temat zarządzania własnym życiem i czasem oraz nauczymy się jak planować pracę i formację w naszej wspólnocie. Patronem tego panelu jest św. Benedykt.
 •             V PANEL: LITURGICZNO-INTEGRACYJNY.
  Centrum życia każdej wspólnoty jest Eucharystia i to ona będzie głównym tematem ostatniego spotkania. Pod patronatem św. Jana Pawła II, poznamy podstawy liturgii Kościoła oraz nauczymy się jaką funkcję pełni zabawa w pracy z młodymi.

CO PO UKOŃCZENIU MSA?
Po ukończeniu MSA absolwent jest przede wszystkim posłany do służby na rzecz dobra swojej wspólnoty, parafii, diecezji,… Przez włączenie w grupę wyszkolonych animatorów w naszej diecezji jest również zaproszony do tworzenia sztabów przy Zarządzie KSM DT, angażowania się w animatorskie struktury diecezjalne oraz do tworzenia wydarzeń skierowanych do młodych.

Uczestnik MSA podczas święta patronalnego KSM – Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – otrzymuje certyfikat ukończenia Szkoły zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego oraz Zarząd KSM DT.

Wszelkie informacje można uzyskać przez kontakt mailowy: lub kontaktując się telefonicznie z biurem KSM DT: (0-14) 621-32-18.