Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Metody aktywizujące

Metoda aktywizująca jest formą pobudzenia do pracy uczestników i zorganizowania jej we względnie stały, powtarzalny sposób. Pojawia się ona w określonych punktach konspektu spotkania stworzonego za pomocą metody głównej (np. Ewangeliczna Rewizja Życia, Rozmowa Ewangeliczna, De Västeras). Celem metody aktywizującej jest pobudzenie uwagi uczestników i bardziej twórcze podejście do omawianego tematu.

Metody te możemy podzielić na 5 kategorii:

  • metody dyskusyjne – skoncentrowane na rozmowie uczestników, wymianie poglądów.
  • metody twórczego myślenia – zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności nowego spojrzenia na rzeczy, fakty, problemy.
  • metody tworzenia małych grup – stosowane, gdy trzeba w nieszablonowy, ciekawy sposób podzielić uczestników spotkania na mniejsze grupy.
  • metody dramowe – przedstawienie rzeczywistości przez obraz, czasem słowo pisane, dźwięk, w scenkach, kompozycjach artystycznych, symbolach, układach tanecznych.
  • metody integracyjne – pozwalają uczestnikom poznać się w grupie, budować więzi. Tworzą atmosferę przyjaźni i współpracy, co ułatwia pracę w małej grupie i na forum ogólnym.

Do pobrania: