Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Zaczynamy! – relacja z I panelu MSA 2017/18

Na przełomie stycznia i lutego w Starym Sączu w „Opoce" odbędzie się wyjątkowy panel ramach naszej Szkoły Animatora – Rekolekcje Ewangelizacyjne, które poprowadzi wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji z Gliwic.

W dniach 20-22 października przyszli animatorzy zjechali się z całej diecezji do Centrum Formacyjnego Ruchu Światło-Życie „Efez” w Czchowie, by rozpocząć kolejną VIII edycję Młodzieżowej Szkoły Animatora.

Hasłem zjazdu było zawołanie „Kreatywność wyzwolisz, gdy Mu działać pozwolisz!”, a patronem – św. Paweł, którego poznaliśmy jako wspaniały wzór w liderowaniu.

Gościem zjazdu był ks. Józef Partyka – psycholog, który wskazał na to jak ważna jest wiara w siebie bez względu na to w jakim jesteśmy położeniu. Pokazał, że wszystko co nas otacza, a więc także każdy z nas ma dwa oblicza w zależności od punktu widzenia i nastawienia odbiorcy. Analizowaliśmy wspólnie zachowania ludzkie i procesy myślowe na podstawie własnych doświadczeń i filmów przygotowanych przez ks.Józefa. Kolejnym punktem wykładu była odpowiedź na pytanie „jak rozmawiać?’’, a więc zasady prawidłowej i efektywnej komunikacji. Ten wykład bez zwątpienia zmienił spojrzenie na świat wielu z nas. Spotkanie księdza Józefa na zawsze pozostanie w pamięciach uczestników, co potwierdza fakt pożegnania go długimi, gromkimi brawami na stojąco.

 

Ważnym epizodem na tym panelu stało się świadectwo Marcina Hebdy- absolwenta MSA i człowieka wielkiej wiary, którą dzieli się zarówno na co dzień i na scenie, ponieważ oprócz tego, że jest animatorem to rapuje i to na chwałę Pana. Opowiedział nam o swojej drodze do Jezusa, która jak u każdego z nas bywała kręta i ciężka do przebycia. Dzisiaj jest dumny, że na jednej z jej odcinków trafił do Młodzieżowej Szkoły Animatora, która przyczyniła się do jego rozwoju intelektualnego i duchowego.

Kolejny panel już w grudniu, na którym zostanie podjęty temat autoprezentacji.

Artur Grabowski