Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

III panel MSA - Stary Sącz "Opoka" – 31.01 – 02.02.2014

Na przełomie stycznia i lutego w Starym Sączu w „Opoce" odbędzie się wyjątkowy panel ramach naszej Szkoły Animatora – Rekolekcje Ewangelizacyjne, które poprowadzi wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji z Gliwic.

Zdajemy sobie sprawę, że całe nasze szkolenie ma o tyle sens o ile jesteśmy w ścisłej relacji z Chrystusem. Szczególną okazją do tego aby doświadczyć Go osobiście i zaprosić do swojego życia będą te niezwykłe rekolekcje. Niezwykłe i pod tym względem, że prowadzone w dużej mierze przez ludzi młodych, dzielących się osobistym doświadczeniu Chrystusa.

Mamy nadzieję, że nikogo z naszego grona nie zabraknie.

Czekamy na ponowne spotkanie :)

Bardzo prosimy aby potwierdzić swój udział w biurze KSM DT
Pl. Katedralny 1/1
33-100 Tarnów
tel / fax: (0-14) 621-32-18
kom: 533 554 777