Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Rekolekcje

Kursy dla młodych

1. Rekolekcje Spotkania

Integralna częścią programu Młodzi Na Progu są Rekolekcje Spotkania. Są one prowadzone przez specjalnie przygotowane ekipy Szkoły Nowej Ewangelizacji we współpracy z zespołami z danej parafii.

2. Dla kogo prowadzimy rekolekcje?

Jeśli chcesz, aby nasza ekipa przyjechała poprowadzić Rekolekcje Spotkania, prosimy, abyś sprawdził, czy Twoja wizja pracy z młodzieżą zgadza się z naszą:

– Prowadzisz program „Młodzi Na Progu”.

– Ewangelizowana młodzież zostanie zaproszona do wspólnoty, w której będzie mogła doświadczyć modlitwy uwielbienia, konkretnej formacji biblijnej i przygotowania do ewangelizacji.

– Podczas rekolekcji za bezpieczeństwo i dyscyplinę odpowiadają miejscowi animatorzy na czele z Księdzem – patrz „Odpowiedzialność Księdza”.

– Ekipa miejscowa uczestniczy w całych rekolekcjach, przygotowując się do stopniowego przejmowania i docelowego samodzielnego ich prowadzenia.

3.  Odpowiedzialność Księdza:

– obecność na całych rekolekcjach;

– zapewnienie dojazdu i powrotu uczestników z rekolekcji;

– zebranie pieniędzy od uczestników;

– uregulowanie należności za ośrodek;

– pokrycia kosztów ekipy i organizacji rekolekcji;

– dostarczenie listy uczestników dyrektorowi kursu najpóźniej tydzień przed planowanym wyjazdem;

– odpowiedzialność za bezpieczeństwo = ubezpieczenie swoich podopiecznych, opiekunowie – 1 na 10 osób, pełnoletni, w miarę możliwości wychowawcy z uprawnieniami;

– wygłoszenie kazań wg schematu rekolekcji podczas Mszy Świętej + posługa sakramentem pokuty.

4. Aby samemu prowadzić Rekolekcje Spotkania:

– Osoby, które chcą je prowadzić powinny wziąć w nich udział jako uczestnicy, lub, jeśli są dużo starsi, jako animatorzy.

– Osoby, które były uczestnikami, tworzą ekipy wspólnie z naszą ekipą stopniowo pełniąc i przejmując kolejne funkcje.

– Osoby posługujące formują się we wspólnocie modlitewno- ewangelizacyjnej. Jeżeli nie jest to SNE, to przynajmniej 3 osoby z przyszłej ekipy powinny mieć doświadczenie 3 kursów SNE.

– Kiedy ekipa będzie w stanie sama poprowadzić rekolekcje osoba z SNE, posiadająca odpowiednie kompetencje, udziela im prawa do prowadzenia Rekolekcji Spotkania.

– Prowadząc samodzielnie Rekolekcje Spotkania zgłaszamy je do biura „Młodzi Na Progu”.

5. Pokrycie kosztów ekipy i organizacji rekolekcji

Doświadczenie współpracy z wieloma wspólnotami i parafiami ukształtowało także pewne zasady pokrycia kosztów ekipy i organizacji Rekolekcji Spotkania, które na dzień dzisiejszy praktykujemy:

1. Jeżeli potrzebujesz, żeby do Ciebie przyjechała nasza ekipa (albo cześć ekipy) i pomogła Ci w prowadzeniu rekolekcji, to pokrywasz koszt dojazdu i zamieszkania w ośrodku dla wszystkich osób z naszej ekipy + dobrowolna ofiara na dzieło Młodych na Progu.

2. Dyrektor ekipy odpowiada za prowadzenie rekolekcji od strony metodologicznej i merytorycznej. Natomiast ksiądz, organizujący rekolekcje, odpowiada za wszystkie kwestie związane z dyscypliną i bezpieczeństwem uczestników, ośrodkiem, dojazdem i kosztami rekolekcji.