Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

O nas

W naszych wspólnie podejmowanych działaniach, odpowiedzialności za formację duchową i ludzką oraz troskę o życie modlitewne, zostały wypracowane następujące zadania, za które odpowiada każdy dekanalny duszpasterz:

utrzymanie łączności pomiędzy Wydziałem Duszpasterstwa Młodzieży, Diecezjalnym Centrum Młodzieży a Dekanalnymi i Parafialnymi Animatorami Młodzieży
udział w rekolekcjach dla animatorów i księży będących w strukturach
organizacja i udział w spotkaniach diecezjalnych
współpraca z Księdzem Dziekanem
organizacja kwartalnych spotkań kapłańskich w dekanacie – delegowanie zadań, stworzenie kalendarza wydarzeń
formacja i budowanie relacji z Dekanalnymi Animatorami Młodzieży, angażowanie i delegowanie zadań
odpowiedzialność za szkolenia Parafialnych Animatorów Młodzieży
pomoc Dekanalnym i Parafialnym Animatorom Młodzieży – formacja, odpowiedź na pytania i potrzeby, pomoc w organizacji grup desantowych, dzielenie się konkretnymi metodami pracy we wspólnocie
współpraca z odpowiedzialnymi w dekanacie za Liturgiczną Służbę Ołtarza, Dziewczęcą Służbę Maryjną itp.
koordynacja działań młodzieży w obrębie dekanatu – zapisy na wydarzenia diecezjalne, organizacja i pomoc w planowaniu spotkań dekanalnych i rejonowych