Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

O nas

W naszych wspólnie podejmowanych działaniach, odpowiedzialności za formację duchową i ludzką oraz troskę o życie modlitewne, zostały wypracowane następujące zadania, za które odpowiada każdy animator dekanalny:

dbałość o własny rozwój intelektualny i formację duchową

utrzymanie łączności pomiędzy Diecezjalnym Centrum Młodzieży a Parafialnym Animatorem Młodzieży

odpowiedzialność za szkolenia Parafialnych Animatorów Młodzieży

pomoc Parafialnym Animatorom Młodzieży – odpowiedź na pytania i potrzeby, pomoc w organizacji grup desantowych, dzielenie się konkretnymi metodami pracy we wspólnocie

koordynacja działań młodzieży w obrębie dekanatu – zapisy na wydarzenia diecezjalne, organizacja i pomoc w planowaniu spotkań itp.

współpraca z odpowiedzialnymi w dekanacie za Liturgiczną Służbę Ołtarza, Dziewczęcą Służbę Maryjną itp.

pomoc przy organizacji wydarzeń diecezjalnych, np. Niedziela Palmowa

organizacja kwartalnych spotkań z Księdzem Dziekanem i Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży

 

W naszych wspólnie podejmowanych działaniach, odpowiedzialności za formację duchową i ludzką oraz troskę o życie modlitewne, zostały wypracowane następujące zadania, za które odpowiada każdy animator parafialny:

dbałość o własny rozwój intelektualny i formację duchową

koordynacja zapisów na wszelkie wydarzenia odbywające się w ramach dekanatu czy okręgu

utrzymywanie kontaktu z Dekanalnym Animatorem Młodzieży – współpraca, organizacja spotkań, podejmowanie kwestii dotyczących duszpasterstwa młodzieży itp.

dbanie o przepływ informacji pomiędzy grupami młodzieżowymi a Dekanalnymi Animatorami Młodzieży

w ramach zaangażowania parafialnego możliwość podjęcia posługi we wspólnocie, jako lider lub odpowiedzialny za grupę

podejmowanie współpracy z Księdzem Proboszczem oraz Parafialnym Duszpasterzem Młodzieży – informacja, zaangażowanie w wyznaczone zadania, podejmowanie inicjatyw na rzecz parafii itp.

podjęcie zadań związanych z włączeniem do rady parafialnej

podjęcie pracy i czynne zaangażowanie w parafialnym zespole synodalnym