joomla 1.5 templates

exemple cv

 
Kontakt

DIECEJALNE BIURO ŚDM

Ks. Paweł Górski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 14 63 17 391; 603 605 972

Marta Wideł – Sekretariat Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 14 63 17 390; 603 605 883
TUTAJ:
- uzyskasz informacje o ŚDM,
- znajdziesz potrzebne materiały,
- spotkasz się z osobami odpowiedzialnymi za duszpasterstwo młodych i przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w diecezji tarnowskiej,

- otrzymasz poradę w sprawach ŚDM oraz duszpasterstwa młodzieży!

SEKCJA: LITURGIA, FORMACJA, KATECHEZA
Odpowiedzialni:
Ks. Tomasz Lelito: e-mali: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel: 665 327 132
Ks. Paweł Płatek: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel: 609 603 323
Ks. Grzegorz Rzeźwicki: e-mali: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel: 601 377 519

Ks. Artur Ważny: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel: 609 696 869

Sekcja pastoralna łączy w sobie sprawy katechezy, liturgii i formacji, które podczas duchowych przygotowań do ŚDM Kraków 2016 mają za zadanie stworzyć młodemu człowiekowi środowisko wzrostu ku dojrzałości chrześcijańskiej.
Zadaniem sekcji jest promocja materiałów formacyjnych: „Cz@t ze Słowem", „Serce 2.0" oraz własnych materiałów Ruchu Światło-Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Owocem jej pracy jest także opracowanie tematów spotkań diecezjalnych „Synaj", które będą kontynuacją czuwań młodzieży, odbywających się dotychczas pod nazwą „Rio".
Istotną sprawą dla sekcji pastoralnej jest również przygotowanie materiałów liturgiczno-formacyjnych na czas Tygodnia Misyjnego w diecezji tarnowskiej, czyli propozycji programu i materiałów na „dni w diecezji" dla młodzieży diecezjalnej i zagranicznej. „Dni w diecezji" odbędą się od 20 do 25 lipca 2016 r., a więc na tydzień przed wydarzeniami w Krakowie. Każdy z członków sekcji ponadto dba o obecność tematyki Światowych Dni Młodzieży podczas organizowanych przez swoje środowisko wydarzeń: katechez tematycznych, Oaz Modlitwy Ruchu Światło-Życie dla gimnazjum i szkół średnich – „Rabanów do kwadratu", Kursu ceremoniarza i warsztatów dla ceremoniarzy, rekolekcji, jak i sesji ewangelizacyjnych, spotkań i czuwań modlitewnych na „Tratwie".

W swojej posłudze sekcja nie ogranicza się jedynie do pracy z ludźmi młodymi, ale zaprasza także do współpracy wszystkie ruchy i stowarzyszenia diecezji tarnowskiej oraz osoby dorosłe i rodziny, które swoim wsparciem na wielu płaszczyznach stanowią dla młodzieży pomoc w realizacji zadań i wyzwań w ramach przygotowań do ŚDM Kraków 2016 i budowania struktur duszpasterstwa młodzieży w diecezji tarnowskiej.

SEKCJA: MEDIALNA
Odpowiedzialny:
Ks. Andrzej Augustyn:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
tel: 608 431 094
Biuro Sekcji medialnej: ul. Dwernickiego 1, 33-100 Tarnów, Duszpasterstwo Akademickie TRATWA.
Głównym zadaniem sekcji jest praca na rzecz wzrostu ilościowego
i jakościowego duszpasterstwa młodzieży, który realizowany jest poprzez:
- promocję diecezji w okresie przygotowania do ŚDM oraz obsługa medialna w trakcie Święta Młodych,
- stworzenie narzędzia komunikacji ze „światem" w diecezji, przepływ informacji,
- rozwój własnych kompetencji dziennikarskich – przygotowanie do pracy zawodowej,
- budowanie środowisk dziennikarskich na poziomach: okręgu, dekanatu i parafii,
- ewangelizacja młodzieży diecezji tarnowskiej.
STRUKTURA SEKCJI:
I. Centralne Biuro Medialne z siedzibą w Tarnowie:
PODSEKCJE:
- Graficzno-promocyjna
- Prasowo-internatowa
- Telewizyjna
- Radiowa
- Dokumentacyjna
II. Okręgowe Biura Medialne:
PODSEKCJE:
- Prasowo-internatowa
- Radiowo- telewizyjna
- Dokumentacyjna
Animatorzy odpowiedzialni za biura w poszczególnych okręgach:
CIĘŻKOWICE - Wojciech Wilga; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
DĄBROWA TARNOWSKA - Anna Kopeć; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
DĘBICA - Kamila Wymysłowska; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
KRYNICA - Katarzyna Homa; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
LIMANOWA - Marcin Natomek, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
MIELEC - Beata Kopacz, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
NOWY SĄCZ - Jarosław Baziak, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
TARNÓW -Marta Krysa, e-mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Oraz okręgi włączone w III strefę Krakowa:
BRZESKO - Anna Kucia; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

BOCHNIA - Magdalena Cerazy, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SEKCJA: WOLONTARIAT
Odpowiedzialna:
Anna Szczepanek:
e-mail: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
tel. 14 621 32 18
Biuro Wolontariatu ŚDM Tarnów: Pl. Katedralny 1/1, Tarnów
Struktura Wolontariatu ŚDM w Diecezji Tarnowskiej dzieli się na dwie podsekcje. Pierwsza z nich to Animatorzy Młodzieży, druga zaś Wolontariusze. Animatorzy Młodzieży to wyselekcjonowana i przeszkolona grupa osób, mających ożywić życie religijne młodzieży w swojej parafii, dekanacie i okręgu. Wolontariusze natomiast mają pomagać w organizacji czuwań i nabożeństw oraz w przygotowaniu i przebiegu Tygodnia Misyjnego w naszej diecezji.
Animatorów Młodzieży jest ponad 1000 osób:
- 15 Diecezjalnych Animatorów Młodzieży, którzy zajmują się jednym z 9 okręgów i zrzeszeni są wokół Diecezjalnego Biura Wolontariatu ŚDM;
- 86 Dekanalnych Animatorów Młodzieży, którzy podlegają pod Okręgowe Biura ŚDM;
- 904 Parafialnych Animatorów Młodzieży, którzy wejdą w skład Parafialnych Komitetów ŚDM. Wszyscy docelowo będą przeszkoleni, by animować życie młodzieżowe w swoich okolicach.
Druga podsekcja Wolontariatu ŚDM, to Wolontariusze. Mają oni trzy możliwości zaangażowania się:
- w Krakowie – osoby rejestrują się w systemie krakowskim – tam też są szkolone; osoby te nie mogą jednocześnie angażować się w Wolontariat ŚDM
w diecezji;
- w Tarnowie - osoby będą rejestrować się w systemie tarnowskim i tam też będą formowane. Szczegółowe informacje pojawią się w najbliższym czasie;

- w parafii/dekanacie/okręgu – Animatorzy będą potrzebować pomocy w osobach Wolontariuszy do organizacji różnych eventów, czy czuwań poświęconych ŚDM. Osoby chętne do pomocy powinny zgłaszać się do duszpasterzy w danej parafii.

SEKCJA: LOGISTYKA
Odpowiedzialny:
Marcin Lewandowski:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
tel: 607 753 639
Sekcja logistyczna odpowiedzialna jest za techniczno-organizacyjny aspekt przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Wszystkie wydarzenia realizowane w tym czasie wymagać będą dobrego zaplanowania i realizacji, tak, aby biorący w nich udział czuli się bezpiecznie i komfortowo.
Na działania sekcji składają się zatem:
- współpraca z lokalną administracją i jej jednostkami organizacyjnymi,
- współpraca z lokalnymi służbami medycznymi,
- współpraca z lokalnymi służbami bezpieczeństwa,
- przygotowanie logistyki pobytu uczestników Tygodnia Misyjnego,

- przygotowanie zaplecza noclegowego na ŚDM.

SEKCJA: FINANSOWA
Odpowiedzialny:
Grzegorz Sudoł:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel: 885 321 555
Sekcja finansowa odpowiedzialna jest za finansowy i prawny aspekt przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.
Na działania sekcji składają się zatem:
- współpraca z lokalną administracją i jej jednostkami organizacyjnymi pod kątem prawnym i finansowym;
- pozyskiwanie środków i odpowiedni dobór Partnerów projektów realizowanych na potrzeby organizacji wydarzenia ŚDM;
- zabezpieczenie prawne potrzeb wynikających z działania poszczególnych sekcji;
- współpraca z sekcją finansową SDM Sp. z o.o.;
- przygotowanie szkoleń pod kątem pozyskiwania funduszy na rzecz lokalnych inicjatyw związanych z organizacją SDM w Diecezji Tarnowskiej;

- opracowywanie i realizacja projektów przeznaczonych dla poszczególnych sekcji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!