joomla 1.5 templates

exemple cv

 
27. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Poniedziałek, 20 Lipiec 2009 11:02

ppt 200927. Piesza Pielgrzymka z Tarnowa na Jasną Górę w dniach 17-25 sierpnia 2009 r. przebiegać będzie pod hasłem: "Otoczmy troską życie". Jak co roku, zapewne i teraz nie zabraknie na niej wielu młodych ludzi. Zapraszamy więc również Was na pielgrzymi szlak - zapisy prowadzone są w każdej parafii naszej diecezji.

Więcej informacji i materiały pielgrzymkowe znajdziecie na stronie: www.ppt.lap.pl

Poniżej można zapoznać się z duchowym programem pielgrzymki.

 

PROGRAM PIELGRZYMKI:

  

Dzień 1 - PIELGRZYMOWANIE
Temat: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę" (Rdz 12,1)
Intencja: Abyśmy nie stracili z oczu celu naszego pielgrzymowania i z ufnością pozwolili się Bogu prowadzić.
Postać: ABRAHAM
Konferencja: Wiara i modlitwa

 

Dzień 2 - RODZINA
Temat: "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" (por. Rdz 1,27) - wspólnota życia i miłości.
Intencja: Aby rodziny chrześcijańskie, czerpiąc łaskę z sakramentu małżeństwa, dawały swoim życiem świadectwo wobec świata, że Bóg jest miłością.
Postać: ŚW. JOANNA BERETTA MOLA
Konferencja: Miejsce Boga w rodzinie chrześcijańskiej.

 

Dzień 3 - MISYJNY
Temat: Powołaniem chrześcijanina jest głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Intencja: Abyśmy wspierali dzieło misyjne Kościoła modlitwą i ofiarą, stając się misjonarzami Królestwa Życia w swoim środowisku.
Postać: SŁUGA BOŻY JAN PAWEŁ II
Konferencja: "Życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy" (1 J 1,2)

 

Dzień 4 - OJCZYZNA
Temat: Droga do Ojczyzny niebieskiej prowadzi przez Ojczyznę ziemską.
Intencja: Aby Polska była wierna Bogu i Maryi, stając się znakiem i zapowiedzią Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Postać: SŁUGA BOŻY KS. JERZY POPIEŁUSZKO
Konferencja: "Nasza Ojczyzna jest w niebie" (Flp 3,20)

 

Dzień 5 - EUCHARYSTIA
Temat: "Ja jestem Chlebem życia" (J 6,35)
Intencja: Abyśmy karmiąc się Eucharystią wielbili Boga całym swoim życiem.
Postać: BŁOGOSŁAWIONY KAROL DE FOUCAULD
Konferencja: Eucharystia - źródłem życia i świętości

 

Dzień 6 - POWOŁANIE
Temat: "Nie wyście Mnie wybrali ale ja was wybrałem" (J 15,16).
Intencja: Aby Chrystus - Najwyższy Kapłan - mocą Ducha Świętego wzbudzał w swoim Kościele godnych i wiernych szafarzy swoich tajemnic.
Postać: BŁOGOSŁAWIONY KS. MICHAŁ SOPOĆKO
Konferencja: "Pójdź za Mną i wypłyń na głębię"

 

Dzień 7 - DZIEŃ DZIECKA
Temat: "Dziecię nam się narodziła, Syn został nam dany" (Iz 9,5).
Intencja: Abyśmy nazywając naszego Boga Ojcem, przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, rozwijali w sobie ducha dziecięctwa Bożego.
Postać: MAŁA ŚW. TERESA
Konferencja: "Jeśli się nie staniecie jako dzieci nie wejdziecie do Królestwa Bożego" (Mt 18,3)

 

Dzień 8 - POJEDNANIE
Temat: "W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5,20).
Intencja: Abyśmy doświadczając Bożego miłosierdzia, stawali się miłosierni wobec naszych braci.
Postać: ŚW. PAWEŁ
Konferencja: "Jestem miłością i miłosierdziem samym" ("Dzienniczek", 1074)

 

Dzień 9 - JASNA GÓRA
Temat: "Oto Matka Twoja" (J 19,27)
Intencja: Abyśmy przyjęli Maryję jako Przewodniczkę naszego życia teraz i w godzinę śmierci.
Postać: NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
Konferencja: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". (Łk 11,27)