joomla 1.5 templates

exemple cv

 
List Biskupa Wiesława Lechowicza do Duszpasterzy LSO i Młodzieży Diecezji Tarnowskiej
Środa, 13 Maj 2009 00:00
Drodzy Bracia w kapłańskim posługiwaniu!
„Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje!” (Mt 9,38). Słowa te zaczerpnięte z Ewangelii według Świętego Mateusza przypomniał nam Ojciec Święty Benedykt XVI  tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Podkreślił w nim również, że „powołanie do kapłaństwa i życia sakramentalnego to niezwykły dar Boży, który jest przejawem wielkiego planu miłości i zbawienia, jaki Bóg ma dla każdego człowieka i dla całej ludzkości (Benedykt XVI, Orędzie na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania). Jako osoby już powołane do służby w kapłaństwie Chrystusowym nie możemy zapomnieć o modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie. Naszym zadaniem jest także animowanie modlitwy o powołania w parafiach.
Troska o nowe i święte powołania kapłańskie winna przejawiać się także w codziennej pracy duszpasterskiej, zwłaszcza z Liturgiczną Służbą Ołtarza. Systematyczne spotkania formacyjne z ministrantami i lektorami w parafii, a także ich udział w dniach skupienia organizowanych przez Diecezjalne Dzieło Powołań oraz Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza daje im możliwość do pogłębiania życia duchowego i coraz bliższego kontaktu z Panem żniwa.
Wyrazem kapłańskiej troski o nowe powołania jest uczestnictwo w Mszach Świętych, podczas których udzielane są święcenia diakonatu i prezbiteratu. W tym roku święcenia diakonatu będą sprawowane w dniu 23 maja o godz. 10.00 br. w tarnowskiej Katedrze, w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu oraz w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP i Wszystkich Świętych w Straszęcinie. Święcenia kapłańskie będą udzielone w Katedrze w dniu 30 maja br. o godz. 9.00. Gorąco zachęcam Was – Drodzy Kapłani – abyście zorganizowali w dekanacie wyjazd do wymienionych miejsc i wraz z lektorami oraz młodzieżą męską, która w tym roku zdaje maturę, wzięli udział w święceniach (lektorzy winni zabrać ze sobą stroje liturgiczne).
W sposób szczególny zwracam się do Dekanalnych Duszpasterzy Liturgicznej Służby Ołtarza:
– z dekanatów: Bobowa, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód i Nowy Sącz-Zachód o uczestnictwo w święceniach diakonatu Nowym Sączu;
– z dekanatów: Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Mielec-Południe, Mielec-Północ, Pilzno, Pustków i Radomyśl o uczestnictwo w święceniach diakonatu w Straszęcinie;
– z dekanatów: Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Porąbka Uszewska, Radłów, Szczepanów, Tarnów-Południe, Tarnów-Północ, Tarnów-Wschód, Tarnów-Zachód, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno o uczestnictwo w święceniach diakonatu lub prezbiteratu w Tarnowie.
 
Niech w codziennej modlitwie i działaniach w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich wspiera nas swoją łaską Chrystus, Dobry Pasterz


† Wiesław Lechowicz
  Wikariusz Generalny