Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Wolontariat krótkoterminowy PANAMA 2019

Wybierasz się na Światowe Dni Młodzieży do Panamy i chcesz zostać wolontariuszem? Jeszcze zdążysz!

Chociaż zapisy na wolontariat długoterminowy zakończyły się już kilka miesięcy temu, to dla osób, które posiadają umiejętności organizacyjne, są komunikatywne, a czas spędzają najlepiej wtedy, kiedy mogą się w coś zaangażować, pozostała jeszcze jedna alternatywa – wolontariat któtkoterminowy.

Jak będzie wyglądała praca wolontariuszy krótkoterminowych? Rozpocznie się ona krótko przed ŚDM 2019, a ich praca polegać będzie głównie na zaangażowaniu w ternie, tzn. przygotowaniu miejsc celebracji, spotkań, katechez i noclegów oraz na służbie informacyjnej, pomocy w sprawach technicznych, czy pomocy przedmedycznej. Osoby, które będą chciały zaangażować się w ten rodzaj wolontariatu, będą musiały we własnym zakresie opłacić przelot, pakiet wolontariusza etc. Ich zakwaterowanie będzie przygotowane przez Komitet Organizacyjny w Panamie – tak jak było to
w czasie poprzednich edycji ŚDM, w tym Kraków 2016.

Otwarcie rekrutacji dla wolontariuszy krótkoterminowych rozpoczęło się wraz z otwarciem systemu rejestracyjnego dla wszystkich uczestników ŚDM Panama 2019. Za cały proces rekrutacji odpowiada Komitet Organizacyjny ŚDM Panama, przy współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM.

Kto może zostać wolontariuszem krótkoterminowym? Przede wszystkim osoba, która na miesiąc przed rozpoczęciem ŚDM Panama 2019 będzie pełnoletnia, drugim warunkiem jest posiadanie umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim bądź hiszpańskim. Każdy wolontariusz musi również zyskać pisemną zgodę Koordynatora diecezjalnego.

Jestem zainteresowany – gdzie znajdę więcej informacji? Prosimy o kontakt z Centrum Światowych Dni Młodzieży w Tarnowie.


Sekretariat:
Marta Wideł
tel.: (14) 63 17 390
tel. kom.: 603 605 883


Informacje szczegółowe:
http://www.kierunekpanama.pl/organizacja/wolontariusz