Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Warsztaty Scholi Pielgrzymkowej

Warsztaty przedpielgrzymkowe - Radłów, 3-5 sierpnia 2018

Zgłoszenia: https://goo.gl/forms/WdM6fZSJBQRwXa6q1

Zapisy trwają do 31 lipca 2018. W razie rezygnacji z udziału w warsztatach prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatorów o tym fakcie!
Osoby, które w dniu rozpoczęcia warsztatów będą niepełnoletnie muszą dostarczyć podczas rejestracji pisemną zgodę od rodziców (lub opiekunów prawnych). Link do zgody: goo.gl/Phu4vB

Rozpoczęcie: 3 sierpnia 2018, godzina 17:00
Zakończenie: 5 sierpnia 2018, godzina 16:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Radłowie, Radłów, ul. Szkolna 1
Koszt: bezpłatne
Osoby, które śpiewają w Scholi PPT są zwolnione z opłaty pielgrzymkowej!

Aby posługiwać w Scholi Pielgrzymkowej podczas XXXVI Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej należy spełnić następujące warunki:
1. Być obecnym przynajmniej na jednych Diecezjalnych Warsztatach Muzycznych w roku szkolnym 2017/18 (DWM w Szymbarku – grudzień 2017, DWM w Szymbarku – marzec 2018, DWM w Bochni – maj 2018)
2. Być obecnym na CAŁYCH Warsztatach Scholi PPT

Bierzemy również pod uwagę dwa wyjątkowe przypadki:
1. Jeżeli ktoś z UZASADNIONYCH powodów nie mógł brać udziału w DWM w ciągu roku, a będzie uczestniczył w CAŁYCH Warsztatach Scholi PPT
2. Jeżeli ktoś z UZASADNIONYCH powodów nie będzie mógł uczestniczyć w Warsztatach Scholi PPT, a przynajmniej raz uczestniczył w DWM w ciągu roku
W tych przypadkach, osoby te będą mogły posługiwać w Scholi Pielgrzymkowej pod warunkiem ZALICZENIA materiały nutowego w wyznaczonym terminie (termin będzie podany wkrótce na stronie PPT i profilu DWM).

Pozdrawiamy i czekamy na Wasze zgłoszenia!

Z Panem Bogiem!