Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Synaj#10 i Forum Młodzieży w Limanowej - 22/23 września 2017 roku

Na dobry rozruch proponujemy Wam... Synaj #10 "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1, 48) i Forum Młodzieży!

Minął czas wakacyjnego wypoczynku, dlatego z nowym zapałem i pomysłami chcemy wejść w kolejny rok formacyjny.

Na dobry rozruch proponujemy Wam... Synaj #10 "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1, 48) i Forum Młodzieży! Rozpoczniemy nim duchowe przygotowania do ŚDM Panama 2019.
 
Synaj #10 odbędzie się 23 września w Limanowej. Liczmy na Waszą obecność i świadectwo wiary! Czekamy na młodzież, duszpasterzy, siostry zakonne i opiekunów. Wierzymy, że razem przeżyjemy wyjątkowe chwile w obecności Jezusa i Jego Matki.
 
Synaj#10 poprzedzi Forum Młodzieży – które rozpocznie się dzień wcześniej 22 września – zapraszamy na nie wszystkich Dekanalnych Animatorów Młodzieży, Liderów Ruchów i Stowarzyszeń młodzieżowych. Celem forum będzie przede wszystkim ukazanie, czym jest synod diecezjalny, wspólne wypracowanie metod dotarcia do ludzi młodych oraz opracowanie zagadnień i tematów do ankiety, którą skierujemy do całej młodzieży naszej diecezji.Na naszym spotkaniu usłyszymy również premierę polskiej aranżacji Hymnu na ŚDM w Panamie, którą na prośbę Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM nagrali artyści i młodzież z Limanowej. Warto tam wtedy być!
 
Zgłoszenia na Synaj#10 i Forum Młodzieży prosimy kierować do biura Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży ( / 14 631 73 90) w nieprzekraczalnym terminie 17 września. Zapraszamy!
 
Szczegółowy program oraz plakat umieszczamy poniżej - jak zwykle z prośbą o pomoc w promocji tego wydarzenia.
 
Program Forum Młodzieży (Dekanalni Animatorzy Młodzieży i Liderzy Ruchów i Stowarzyszeń):

Piątek - 22 września

17.00-18.00 – Przyjazd – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej
18.00-18.30 – Kolacja
18.30-21.30 – Wspólna integracja i praca w grupach
22.00 - Eucharystia – Bazylika MBB w Limanowej
23.00 - Nocleg – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej (śpiwory, karimaty)

Sobota - 23 września:

8.00 – Śniadanie
9.00 – 13.00 - Spotkania z zaproszonymi gośćmi, praca w grupach nt. Synodu, informacje dotyczące Panamy
14.00 – Obiad 

SYNAJ#10 program (Młodzi całego świata :-))

16.00 – Synaj – zawiązanie wspólnoty, spotkanie ewangelizacyjne - Park Miejski w Limanowej
19.30 – Eucharystia - Plac Sanktuaryjny przy Bazylice MMB w Limanowej
21.00 – Uwielbienie - Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec