Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Relacja po Niedzieli Palmowej i Diecezjalnym Forum - I Synaju w Tarnowie

W Niedzielę Palmową 29 marca przeżywaliśmy XXX Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym (I Synaj) poprzedzony dwudniowym Diecezjalnym Forum Młodzieży.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Forum i Niedzieli Palmowej. Dziękujemy parafianom dziesięciu tarnowskich parafii, którzy otwarli swoje domy i przez dwie noce gościli ludzi młodych uczestniczących w Forum. Dziękujemy duszpasterzom i służbom miasta za pomoc w zorganizowaniu tych dni.

Dziękujemy prowadzącym Warsztaty Uwielbieniowe w ramach Forum oraz sobotnie i niedzielne Uwielbienie. Podziękowania składamy Mecenasowi Diecezji Tarnowskiej na ŚDM Kraków 2016 Grupie AZOTY oraz Partnerom Diecezji Tarnowskiej na ŚDM Kraków 2016 firmom: TAURUS i SURET. Dziękujemy Dyrekcji Tarnowskiej KANY za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu 3-dniowych uroczystości. Dziękujemy Diecezjalnej Caritas za przygotowanie agapy na zakończenie spotkania.

Podziękowania kierujemy również w stronę diecezjalnych mediów: RDM Małopolska i Nowy Sącz oraz Tarnowskiemu Gościowi Niedzielnemu.

Serdeczne podziękowanie składamy Diecezjalnemu Zespołowi ds. Przygotowań ŚDM Kraków 2016 i wszystkim ich współpracownikom, którzy włożyli ogrom pracy i serca w przygotowanie i przeprowadzenia Forum oraz Niedzieli Palmowej. Wszystkie Sekcje: biuro, wolontariat, logistyka, media, finanse, duszpasterstwo wywiązały się ze swoich zadań na celująco. Jak to ktoś zauważył, jesteśmy już prawie gotowi na przyjęcie pielgrzymów za rok w czasie Tygodnia Misyjnego... Jestemy przekonany, że po przeżyciu następnych Synajów, które odbędą się w różnych częściach diecezji, będziemy w pełni przygotowani, tak duchowo jak i organizacyjnie, aby sprostać temu wyzwaniu.

Relacja Tarnowskiego Gościa Niedzielnego

Zobacz zdjęcia