Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Pielgrzymka kierownictw KSM do Nowego Sącza

Jubileusz 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej trwa nadal!

Już 30 marca odbędzie się diecezjalna Pielgrzymka Kierownictw do św. Stanisława Kostki! Dnia 23 lutego br., obecni i byli członkowie Stowarzyszenia, w duchu wdzięczności, spotkali się w Zabawie u Błogosławionej Karoliny, aby u swojej Patronki świętować 25 lat działalności. Teraz chcą odbyć podróż do Nowego Sącza, gdzie obecny jest w relikwiach Św. Stanisław Kostka – drugi Patron Stowarzyszenia. Warto dodać, iż są to największe relikwie tego Świętego w Polsce. Pielgrzymka jest naturalnym przedłużeniem obchodów jubileuszu, podczas którego będzie miało miejsce jedno z ważniejszych dla Stowarzyszenia wydarzeń – mianowicie wybory do Zarządu Diecezjalnego.

 PKKSM