Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Mapa serca - list biskupa tarnowskiego do młodych

Z początku listu biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża do młodych:

"Pan Bóg codziennie, od rana, pozdrawia nas przez swoje dobre Słowo. On do nas mówi! Czy potrafisz usłyszeć to, co Bóg do Ciebie mówi? Czy "przejmujesz" się JEGO Słowem?
Postanowiłem skierować do Ciebie, drogi młody człowieku, kilka słów w formie listu, słów, które wypływają z mojego serca. Bardzo Cię proszę o przyjęcie tej książęczki jako wyrazu mojej pasterskiej troski o Twoje serce, jak i wdzięczności za to, że jesteś i chcesz rozpoznawać drogę swojego życia. A w młodości jest to bardzo ważne."

Mapa serca zwieńczona została informacjami dot. grup naszej diecezji, które mogą pomóc młodym znaleźć właściwy kierunek. 
Całość została opracowana graficznie tak, by niejako stanowić łącznik pomiędzy ostatnimi projektami publikowanymi w diecezji: EKG Serca oraz Vademecum animatora.

mapa1

mapa2

mapa3

mapa4

mapa5