Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

L4 - nowa inicjtywa "Chorzy dla ŚDM"

Zaczynamy kolejną akcję w ramach duchowych przygotowań do ŚDM! L4 – chorzy dla ŚDM, to inicjatywa zaproszenia chorych i cierpiących do modlitewnego wsparcia młodzieży w ramach Krucjaty Modlitwy „GOTOWi na ŚDM!". W ramach Krucjaty chcemy zjednoczyć wszystkich duchowo wspierających ŚDM wokół idei wspólnej troski o dobre przygotowanie i przeżycie Światowych Dni Młodzieży.

Być może chorzy będą wtedy z nami – w czasie spotkań z Ojcem Świętym dla osób niepełnosprawnych przygotowany zostanie specjalny sektor, już teraz jednak mogą wesprzeć to dzieło swoją modlitwą i ofiarowanym cierpieniem.

Zobacz jak wyglądała inaugacja w Zabawie

Inicjatywa będzie miała dwa etapy:
1. 18 października spotkamy się w Zabawie, gdzie przejdziemy Drogą Krzyżową szlakiem męczeństwa bł. Karoliny, a po uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Koordynatora ŚDM Diecezji Tarnowskiej – ks. dra Pawła Górskiego zostaniemy posłani do szpitali, hospicjów i Domów Pomocy Społecznej z misją apostolstwa modlitwy. Odbierzemy również repliki krzyża ŚDM, które zaniesiemy w darze dla szpitalnych kaplic.
2. Do końca października odwiedzimy szpitale/hospicja/Domy Pomocy Społecznej, gdzie wraz z chorymi i księżmi kapelanami poprowadzimy nabożeństwo (Koronkę do Bożego Miłosierdzia), zapraszając chorych do Krucjaty Modlitwy.

Jak się zaangażować?

    • Jeśli chcesz wziąć udział w akcji, napisz na i podaj nazwę i adres szpitala/hospicjum/Domu Opieki Społecznej z Twojej okolicy, który możesz odwiedzić ze swoją wspólnotą. Replikę Krzyża ŚDM oraz ulotki Krucjaty Modlitwy otrzymasz 18 października w Zabawie.
    • Plakaty promujące inicjatywę otrzymasz w Centrum Wolontariatu ŚDM.
    • Termin odwiedzenia szpitala jest dowolny – po uzgodnieniu z kapelanem, po 18 października.
    • Jedna osoba/grupa może odwiedzić więcej niż jeden ośrodek!
    • Do akcji zaproszeni są wszyscy – wolontariusze, animatorzy, kapłani, siostry zakonne, całe wspólnoty :)

Daj świadectwo wobec chorych i cierpiących. Potrzeba tak niewiele, a moc ich modlitwy jest wielka!

Lista ośrodków, które odwiedzą wolontariusze, będzie pojawiać się sukcesywnie na sdm.tarnow.pl.