Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

KONKURS na plakat Miasteczka Modlitewnego

Trwa konkurs na plakat Miasteczka Modlitewnego 2017. Na zwycięzcę czekają gadżety Miasteczka Modlitewnego oraz DARMOWY UDZIAŁ w wakacyjnych rekolekcjach u bł. Karoliny w Zabawie!

Propozycja plakatu musi zawierać hasło „NIEUGIĘCI (NIE)DOTKNIĘCI” i informację Miasteczko Modlitewne 2017, 27 VII – 2 VIII 2017 r. (układ graficzny dowolny). Pozostałe elementy, takie jak logo Miasteczka Modlitewnego czy logotypy sponsorów i patronów nie są wymagane i ich umieszczenie nie ma żadnego wpływu na ocenę nadesłanych.

Propozycja plakatu musi dotyczyć tematyczne Miasteczka Modlitewnego: 100. rocznica objawień w Fatimie – przesłanie (modlitwa, post, jałmużna), 30-lecie beatyfikacji bł. Karoliny – życie Karoliny, motyw przewodni Miasteczka Modlitewnego – starotestamentalna Arka Przymierza jako figura i typ Maryi.

Prace konkursowe można przesyłać do końca stycznia na adres

Zachęcamy do udziału!