Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Diecezjalne Warsztaty Muzyczne

Serdecznie zapraszamy na kolejne Diecezjalne Warsztaty Muzyczne do Radłowa w dniach 27-28 maja br.

Przypominamy, że również na te warsztaty zapraszamy instrumentalistów grających na instrumentach dętych (flet, fagot, obój, puzon, saksofon, klarnet, trąbka), smyczkowych (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas), a także gitarze.

Jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość osób do danej sekcji, nie zostanie ona otwarta. O tym poinformujemy po zakończeniu zgłoszeń, które trwają do 15 maja!

POBIERZ ŚPIEWNIK

Tradycyjnie zgłaszać możecie się przez:
formularz google
e-mail:
tel: 513 330 573

Pobierz zgodę Rodziców lub prawnych Opiekunów.