Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

Dębicka Droga Krzyżowa - 2 kwietnia

Dębicka Droga Krzyżowa w 12-tą rocznicę odejścia do Domu Ojca Świętego Jana Pawła II odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia. Procesje Drogi Krzyżowej wyruszą o godz. 20.00 z dębickich Parafii: Św. Jadwigi, Krzyża Świętego, Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Anielskiej.

Zakończenie przy Krzyżu i pomniku Jana Pawła II na Placu Solidarności. W tym roku rozważania będą oparte o słowa Jana Pawła II „Krzyż Chrystusa prowadzi do pełni życia i szczęścia". Zapraszamy wszystkich dębiczan do udziału lecz szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych Okręgu Dębica.